top of page

LECZENIE KANAŁOWE POD MIKROSKOPEM WARSZAWA

Start / Leczenie kanałowe

Co to jest leczenie kanałowe pod mikroskopem?

Leczenie kanałowe (endodoncja) to dział stomatologii zajmujący się leczeniem schorzeń miazgi oraz tkanek okołowierzchołkowych znajdujących się w stanie zapalnym.

 

Wbrew dość powszechnej do niedawna opinii ząb nie jest pozbawionym życia fragmentem kości. Wręcz przeciwnie – stanowi odrębną jednostkę, zakotwiczoną w kości za pomocą misternej sieci włókienek, a jego wnętrze wypełnia żywa tkanka, czyli miazga. Potoczna nazwa miazgi – nerw, stanowi duże uproszczenie, gdyż w rzeczywistości buduje ją niezliczona ilość drobnych włókien nerwowych, małych tętnic, żył, komórek układu odpornościowego i tkanka łączna. Cała ta skomplikowana struktura zamknięta jest wewnątrz twardych tkanek zęba i komunikuje się z resztą organizmu poprzez ujścia kanałów na wierzchołkach korzeni zębów. 

W klinice Afident leczenie kanałowe pod mikroskopem odbywa się przy pomocy nowoczesnego mikroskopu zabiegowego Leica, zaś specjalizuje się w nim lek. dent. endodonta Idar Giedgafow.

Miazga w zębie

Przyczyny zapalenia miazgi

Skąd więc w takiej szczelnej "puszce" pojawiają się bakterie prowadzące do zapalenia miazgi? Najczęstszą przyczyną są ubytki próchnicowe – bakterie w wyniku procesów metabolicznych produkują kwasy, rozpuszczające stopniowo twarde tkanki zęba i jeśli będą miały wystarczająco dużo czasu, mogą dotrzeć z jego powierzchni zęba aż do wnętrza. Rozwija się wówczas stan zapalny miazgi, a jedynym sposobem jego eliminacji jest jej usunięcie, czyli rozpoczęcie leczenia kanałowego. Zazwyczaj decyzja o podjęciu tego leczenia podejmowana jest na podstawie zgłaszanych przez pacjenta dolegliwości bólowych lub zdjęcia rentgenowskiego. Często jednak potrzebne jest leczenie kanałowe pod mikroskopem Warszawa, co ujawnia się dopiero podczas usuwania próchnicy, w trakcie którego lekarz bezpośrednio widzi czy proces dotarł do miazgi, czy nie, jeśli zdjęcie rentgenowskie było nieczytelne lub zapalenie ma charakter bezobjawowy.

Ubytek sięgający do miazgi

Jak przebiega leczenie kanałowe pod mikroskopem?

 

W naszej klinice leczenie endodontyczne odbywa się zawsze z użyciem nowoczesnego mikroskopu zabiegowego Leica, dzięki któremu leczenie kanałowe staje się bardziej precyzyjne i bezpieczne, a jego wynik bardziej przewidywalny. 

1. Zdjęcie RTG/tomografia komputerowa CBCT

Przed rozpoczęciem leczenia kanałowego pod mikroskopem stan zęba i tkanek okołowierzchołkowych oceniany jest na podstawie wykonanego zdjęcia RTG. Pozwala ono również na wstępne określenie ilości oraz przebiegu kanałów. W przypadku bardziej skomplikowanych przypadków endodonta może zlecić wykonanie tomografii komputerowej zęba CBCT.

2. Znieczulenie, usunięcie próchnicy, przygotowanie do leczenia kanałowego

Leczenie kanałowe pod mikroskopem rozpoczyna się od znieczulenia pacjenta i usunięcia próchnicy oraz starych wypełnień. Jeśli doszło do zniszczenia ścian zęba, konieczna jest ich odbudowa, aby dalsze etapy leczenia mogły przebiegać pod osłoną koferdamu.

Koferdam jest specjalną, rozciągliwą gumą, która oddzielając ząb od reszty jamy ustnej zapobiega dostawaniu się śliny do wnętrza zęba, a płynnych środków do dezynfekcji kanałów z zęba do jamy ustnej. W kolejnych etapach wykorzystywany jest także mikroskop. Duże powiększenie zapewnia większą precyzję pracy, umożliwia lokalizację wszystkich kanałów oraz dokładniejsze określenie ich konfiguracji.

3. Dostęp do komory zęba

Kolejnym krokiem jest otworzenie komory, czyli przestrzeni we wnętrzu korony zęba, zajmowanej przez miazgę, od której odchodzą kanały znajdujące ujście na wierzchołkach korzeni.

4. Opracowanie kanałów

Po odnalezieniu kanałów lekarz przystępuje do oczyszczenia ich z bakterii i zmienionych zapalnie tkanek. Osiąga to dzięki wykorzystaniu środków płuczących, mających właściwości dezynfekcyjne, oraz pilników ręcznych i maszynowych, które mechanicznie ścierają zniszczone tkanki. Do precyzyjnego określenia długości kanałów stosowany jest endometr

Opracowanie kanałów w zębie

W naszej klinice pracujemy z użyciem najnowocześniejszych systemów narzędzi maszynowych służących opracowaniu kanałów, takich jak system RECIPROC Blue oraz TruNatomy z użyciem mikrosilnika endodontycznego VDW.SILVER RECIPROC.

Narzędzia kanałowe Reciproc Blue
Endomotor VDW Silver

5. Wypełnienie kanałów

Kiedy wnętrze zęba jest już oczyszczone, kanały zostają wypełnione materiałem zwanym gutaperką wraz z uszczelniaczem. W Lecznicy Stomatologicznej Afident wykorzystujemy specjalistyczny system wypełniania kanałów rozgrzaną gutaperką - Dentsply Calamus Dual. Dokładna kondensacja umożliwia dotarcie materiału w boczne i zakrzywione odgałęzienia kanałów.

Narzędzia kanałowe TruNatomy
Wypełnienie kanałów w zębie

6. Zdjęcie kontrolne

Po zakończeniu leczenia kanałowego wykonywane jest zdjęcie RTG zęba w celu sprawdzenia szczelności materiału wypełniającego.

Co dalej?

Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym

Nie jest to jednak koniec leczenia. Pozostaje jeszcze odbudowa korony zęba, w zależności od stopnia zniszczenia zęba będąca wypełnieniem kompozytowym, lub odbudową protetyczną. Nie należy zwlekać z ostateczną odbudową, aby uniknąć powikłań w postaci pęknięcia korzenia lub wtórnej infekcji kanałów.

Odbudowa zęba

Kontrole RTG po zabiegu

6 miesięcy po zakończeniu leczenia kanałowego należy wykonać kontrolne RTG w celu oceny efektu terapeutycznego przeprowadzonego zabiegu.

Ponowne leczenie kanałowe pod mikroskopem (reendo)​

Powtórne leczenie kanałowe to ponowna próba wyleczenia zęba wcześniej leczonego kanałowo. Powodami podjęcia takiego leczenia najczęściej mogą być m.in.:

 

 • pojawienie się dolegliwości bólowych przy nagryzaniu lub samoistnych,

 • stany zapalne wokół korzeni zębów,

 • niedopełnione kanały,

 • nieodnalezione kanały lub kanały dodatkowe,

 • wtórne zakażenie kanałów (np. na skutek nieszczelnej odbudowy korony zęba).

Często przyczyną nieskutecznego pierwotnego leczenia kanałowego jest dawne leczenie bez użycia mikroskopu, koferdamu czy nawet kontroli radiologicznej.

Powtórne leczenie kanałowe pod mikroskopem jest procedurą bardziej skomplikowaną i kosztowną niż leczenie pierwotne ze względu na wyższe ryzyko powikłań.

Lekarz zajmujący się leczeniem kanałowym pod mikroskopem

Idar Giedgafow Endodonta Warszawa

IDAR GIEDGAFOW
LEKARZ DENTYSTA ENDODONTA

Najczęściej zadawane pytania dotyczące leczenia kanałowego

 • Kiedy wykonuje się bonding zębów?
  Bonding wykonuje się w celu poprawy kształtu, estetyki i barwy naturalnych zębów
 • Po jakim czasie widoczne są efekty bondingu?
  Efekty bondingu są zauważalne od razu po zakończeniu zabiegu. Uzyskuje się natychmiastową poprawę kształtu i estetyki zębów.
 • Jak długo utrzymuje się efekt bondingu?
  Efekty utrzymują się kilka lat, jednak konieczne jest stosowanie się do zaleceń i regularne odbywanie wizyt kontrolnych.
bottom of page