Leczenie kanałowe - Endodoncja

endo_full2.jpg

Co to jest leczenie kanałowe?

Leczenie kanałowe (endodoncja) to dział stomatologii zajmujący się leczeniem schorzeń miazgi oraz tkanek okołowierzchołkowych znajdujących się w stanie zapalnym.

 

Wbrew dość powszechnej do niedawna opinii ząb nie jest pozbawionym życia fragmentem kości. Wręcz przeciwnie – stanowi odrębną jednostkę, zakotwiczoną w kości za pomocą misternej sieci włókienek, a jego wnętrze wypełnia żywa tkanka, czyli miazga. Potoczna nazwa miazgi – nerw, stanowi duże uproszczenie, gdyż w rzeczywistości buduje ją niezliczona ilość drobnych włókien nerwowych, małych tętnic, żył, komórek układu odpornościowego i tkanka łączna. Cała ta skomplikowana struktura zamknięta jest wewnątrz twardych tkanek zęba i komunikuje się z resztą organizmu poprzez ujścia kanałów na wierzchołkach korzeni zębów.

tooth1.jpeg

Przyczyny zapalenia miazgi

Skąd więc w takiej szczelnej "puszce" pojawiają się bakterie prowadzące do zapalenia miazgi? Najczęstszą przyczyną są ubytki próchnicowe – bakterie w wyniku procesów metabolicznych produkują kwasy, rozpuszczające stopniowo twarde tkanki zęba i jeśli będą miały wystarczająco dużo czasu, mogą dotrzeć z jego powierzchni zęba aż do wnętrza. Rozwija się wówczas stan zapalny miazgi, a jedynym sposobem jego eliminacji jest jej usunięcie, czyli rozpoczęcie leczenia kanałowego. Zazwyczaj decyzja o podjęciu tego leczenia podejmowana jest na podstawie zgłaszanych przez pacjenta dolegliwości bólowych lub zdjęcia rentgenowskiego. Często jednak potrzeba leczenia kanałowego ujawnia się dopiero podczas usuwania próchnicy, w trakcie którego lekarz bezpośrednio widzi czy proces dotarł do miazgi, czy nie, jeśli zdjęcie rentgenowskie było nieczytelne lub zapalenie ma charakter bezobjawowy.

tooth2.jpeg

Jak przebiega leczenie kanałowe pod mikroskopem?

1. Zdjęcie RTG/tomografia komputerowa CBCT

Przed rozpoczęciem leczenia kanałowego stan zęba i tkanek okołowierzchołkowych oceniany jest na podstawie wykonanego zdjęcia RTG. Pozwala ono również na wstępne określenie ilości oraz przebiegu kanałów. W przypadku bardziej skomplikowanych przypadków endodonta może zlecić wykonanie tomografii komputerowej zęba CBCT.

2. Znieczulenie, usunięcie próchnicy, przygotowanie do leczenia kanałowego

Leczenie kanałowe rozpoczyna się od znieczulenia pacjenta i usunięcia próchnicy oraz starych wypełnień. Jeśli doszło do zniszczenia ścian zęba, konieczna jest ich odbudowa, aby dalsze etapy leczenia mogły przebiegać pod osłoną koferdamu.

Koferdam jest specjalną, rozciągliwą gumą, która oddzielając ząb od reszty jamy ustnej zapobiega dostawaniu się śliny do wnętrza zęba, a płynnych środków do dezynfekcji kanałów z zęba do jamy ustnej. W kolejnych etapach wykorzystywany jest także mikroskop. Duże powiększenie zapewnia większą precyzję pracy, umożliwia lokalizację wszystkich kanałów oraz dokładniejsze określenie ich konfiguracji.

3. Dostęp do komory zęba

Kolejnym krokiem jest otworzenie komory, czyli przestrzeni we wnętrzu korony zęba, zajmowanej przez miazgę, od której odchodzą kanały znajdujące ujście na wierzchołkach korzeni.

4. Opracowanie kanałów

Po odnalezieniu kanałów lekarz przystępuje do oczyszczenia ich z bakterii i zmienionych zapalnie tkanek. Osiąga to dzięki wykorzystaniu środków płuczących, mających właściwości dezynfekcyjne, oraz pilników, które mechanicznie ścierają zniszczone tkanki. Do precyzyjnego określenia długości kanałów stosowany jest endometr.

tooth3.jpg

5. Wypełnienie kanałów

Kiedy wnętrze zęba jest już oczyszczone, kanały zostają wypełnione materiałem zwanym gutaperką wraz z uszczelniaczem. W Lecznicy Stomatologicznej Afident wykorzystujemy specjalistyczny system wypełniania kanałów rozgrzaną gutaperką. Dokładna kondensacja umożliwia dotarcie materiału w boczne i zakrzywione odgałęzienia kanałów.

tooth4.jpg

6. Zdjęcie kontrolne

Po zakończeniu leczenia kanałowego wykonywane jest zdjęcie RTG zęba w celu sprawdzenia szczelności materiału wypełniającego.

Co dalej?

Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym

Nie jest to jednak koniec leczenia. Pozostaje jeszcze odbudowa korony zęba, będąca zazwyczaj po postu większych rozmiarów wypełnieniem, jakie zakłada się w przypadku ubytków próchnicowych. Niekiedy konieczne jest dodatkowe wzmocnienie zęba, jeśli jego korona jest bardzo zniszczona, o czym lekarz zawsze informuje pacjenta.

tooth5.jpg

Najczęściej zadawane pytania dotyczące leczenia kanałowego

Summer 1 June 21 - July 8


Registration Opens: June 9 Dates: June 21 - July 8 M/T/W/Th for 3 weeks Member: $156.00 Community: $216.00
Summer 2 July 12 - July 29


Registration Opens: July 5 July 12 - July 29 M/T/W/Th for 3 weeks Member: $156.00 Community: $216.00
Summer 3 August 2 - August 19


Registraton Opens: July 26 Dates: August 2 - August 19 M/T/W/Th for 3 weeks Member: $156.00 Community: $216.00
Summer Fridays June 25 - August 20


Registration opens June 9 Dates: June 25 - August 21 (9 weeks, 9 lessons) Fridays ONLY Members: $117.00 Community: $162.00
Summer Saturdays June 26 - August 21


Registration opens June 9 Dates: June 26 - August 21 (9 weeks, 9 lessons) SATURDAYS ONLY Members: $117.00 Community: $162.00
Parent Tot June - August


Registration opens June 9 Two options:

  1. 2 days a week (M/W or T/TH) for 9 weeks (18 lessons)
    1. Members: $234.00
    2. Community: $324.00
  2. 1 day ay a week (F or Sat) for 9 weeks ( 9 lessons)
    1. Members: $117.00
    2. Community: $162.00
CatFish Novice Swim Team


Registration opens June 9 2 days a week (M/W or T/TH) for 9 weeks (18 lessons) Members: $234.00 Community: $324.00